ASAF EĞİTİM MODELİ

Akademik Gelişim:

 • Asaf Okullarında tüm seviyelerdeki dersler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen müfredatla birlikte akademik ve ders dışı programlarla zenginleştirilerek okutulmaktadır.
 • 18-20 kişilik sınıflarda öğrencilerimize verimli bir eğitim ortamı sunulmaktadır.
 • Öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamak amacıyla zorunlu ve birebir etüt sistemi uygulanır.
 • Sınavlarda %100 başarı ilkesiyle eğitim veren okullarımızda sınav hazırlığı ortaokulda 5. sınıftan lisede 9. sınıftan itibaren başlamaktadır.
 • Gayemiz öğrencilerin bilgi deposu olması yerine, bilgiyi arayan, bilgiyi seven bir nesil yetiştirmektir.

Düşünsel Gelişim:

 • Düşünen, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı ve farklı fikirler ortaya koyan bireyler yetiştirme amacındayız.
 • Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış programlar çerçevesindeki aktivitelere ağırlık vererek öğrencilerimizin sorumluluk duygusu gelişmiş, araştırmayı seven, fikir üretebilen ve bu fikirleri paylaşan, farklı düşüncelere hoşgörü ile bakan bireyler olmasına katkıda bulunmaktır.

Ahlaki Gelişim:

 • Anaokulundan itibaren kazandırılmaya başlanan değerler eğitimi, öğrencinin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur.
 • İnsanı değerleri önemseyen ve toplum içinde paylaşımcı olan doğayı seven, değer yargılarına sahip çıkan bireyler yetiştirmek için değerler eğitimini eğitimin bir parçası olarak görüp önemsiyoruz.
 • MEB’in Değerler Eğitimi planlamaları kapsamında her yaş seviyesindeki öğrencilerimize, temel ahlaki değerleri hem akademik bilgilerle hem sosyal sorumluluk projeleri ile yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Dilsel Gelişim:

 • “1 İnsan 3 Lisan” düşüncesi ile oluşturduğumuz İngilizce, Almanca ve Arapça öğretimini, dil öğrenimini geliştirmek amacıyla ders ortamlarını, ders materyallerini, ders kitaplarını ve ders programlarını buna göre şekillendirerek gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Gelişim:

 • Asaf Okullarında sanat, spor, kültür, bilim çalışmaları gibi ders dışı etkinlikler, akademik çalışmalar kadar yer tutar.
 • Öğrencilerimize müzikten, spora, tiyatrodan sanata çok seçenekli yaşam alanları sunuyoruz.
 • Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarda da her türlü imkânı kullanabilecekleri sanat, spor, dil ve teknik kulüplerinden en az birini seçmelerini sağlıyoruz.
 • Kulüpler ile bilimsel, ulusal ve uluslararası proje, yarışma ve olimpiyatlara katılmalarını sağlayarak onların eğitimde aktif rol almalarını amaçlamaktayız.

 

Sanatsal Gelişim:

 • Sanat Eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde yaşadığı kültürü tanıyan, öğrenen, koruyan; dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 • Sanat eğitiminde bu hedefleri gerçekleştirebilmek için eğitimin her kademesinde kesintiye uğramadan, her öğrencinin seviyesine ve yaş grubuna uygun programlarla yerini almasına önem veriyoruz.
 • ‘’Hayal gücü bilgiden değerlidir’’ der Albert Einstein. Bizler bunun bilinciyle öğrencilerimize nitelikli bir sanat eğitiminin kapılarını açıyoruz.
Menü