Asaf Okulu Öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Ortaokul Birimi

Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında bu ay “Deyim/Atasözü Resimleme” etkinliği yapılmış ve ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılmıştır. Bu etkinlik, öğrencilere dilbilgisi kavramlarını görsel olarak anlamalarına yardımcı olurken, yaratıcılıklarını kullanma ve sözel ifade becerilerini geliştirme şansı sunar. Ayrıca sınıfta etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratır ve öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanır.