Asaf Ortaokul Öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Projesiyle Öğrencilerimizin Yolculuğu

Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında öğrencilerimiz, Yunus Emre’nin hayatını ve yaşam tarzını öğrenerek ondan ilham aldılar. Yunus Emre’nin sözlüğünden seçtikleri kelimelerle etkileyici cümleler kurmayı deneyerek, projelerde aktif bir rol üstlendiler.

Bu süreç, onlara sadece dil ve ifade yeteneklerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda birlikte çalışma, işbirliği yapma ve etkili afiş tasarlama becerilerini de kazandırdı. Yunus Emre’nin öğretileriyle ilham alarak, projelerinde farklı bir perspektif kazandılar ve dilimizi zenginleştirme yolunda önemli adımlar attılar.