Asaf Lise Öğrencileri, Dilimizin Zenginlikleri Projesiyle Safahat’ın İzindeydi

Asaf Okulları öğrencileri, edebiyatımızın önemli eserlerinden Safahat’ın zengin dünyasını keşfetmek ve dilimizin derinliklerindeki zenginlikleri vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Okulun düzenlediği “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında Safahat sözcüğünden seçilen kelimelerle cümle oluşturma ve afiş hazırlama etkinliği, öğrencilerin edebiyata olan ilgisini ve dilin zenginliğine duydukları merakı artırdı.

Bu özel etkinlikte öğrenciler, Safahat kelimesinden türetilen kelimelerle cümleler oluşturarak edebi bir yolculuğa çıktılar. Safahat, Safahatin, Safahatler ve Safaha gibi kelimelerle özgün cümleler kuran öğrenciler, dilin kudretini ve zenginliğini cümlelerinde yansıttılar. Ardından, bu cümleleri temel alarak dilin derinliklerine inen bir afiş hazırlama sürecine girdiler.

Afişler, Safahat kelimesinin etrafında oluşturulan edebi atmosferle dikkat çekici bir şekilde şekillendi. Şiirsel unsurlar, kitap sayfaları ve renkli yazı karakterleriyle örülen afişler, dilin gücünü ve edebiyatın büyüsünü yansıttı. Öğrenciler, afişlerinde Safahat’ın sembolizmini ve dilimizin derinliklerindeki zenginlikleri vurgulayan görseller kullanarak edebi bir atmosfer oluşturdu.

Etkinlik, öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırmakla kalmayıp aynı zamanda dilin zenginliklerini keşfetmelerine olanak sağladı. Asaf Okulları, dilin ve edebiyatın önemini vurgulayarak öğrencilerin bu alandaki farkındalıklarını ve ilgilerini desteklemeye devam ediyor.