ORTAOKUL

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME VE SINAVLAR

Eğitim öğretim dönemi boyunca tüm öğrencilerimize uygulanan değerlendirme sınavları ile akademik bilgileri ölçülür, değerlendirmesi yapılır ve öğrenme süreci yakından izlenir.

Öğrenme süreci içinde, eksiğini gözlemlediğimiz öğrencinin eksikleri saptanır, eksik konuların tamamlanması için telafi programları uygulanır.

  1. Hazırbulunusluk Sınavı:

Sene başında yapılan sınavdır. Not verilmez, öğrencilerin daha önce öğrendiği bilgiler ölçülür, neyi hatırlayıp hatırlamadıklarının belirlenmesi amacı ile yapılır. Öğrenci için daha sonraki öğretim planının hazırlanması açısından önemlidir.

  1. Yazılı yoklama sınavları ve sınıf geçme

Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme yönetmelikleri kuralları uygulanır. Öğretim yılı boyunca uygulanan sınav sonuçları e-okula ve ilgili sistemlere işlenir.

Zümre öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan sınavlar öğrencilerimize ve velilerimize duyurulan tarihlerde uygulanır.

Haftada 2 ders saatinin üzerinde olan tüm derslerde her dönem en az 3(üç)yazılı yoklama yapılır. Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler uygulanır.

 

Not Sistemi:

Yönetmelik gereğince, öğrencilerin dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız,45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak belirlenir.

Velilerimize öğrencilerimizin gelişimleriyle ilgili bilgi verebilmek için birinci ve ikinci dönem sonlarında olmak üzere öğrencilerimize iki defa karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları, okuduğu kitap sayısı ve okula devam durumu gösterilir.

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

Ortaokul Not Çizelgesi
Puan Not Derecesi
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer
0-44 1 Başarısız

 

 

  1. İzleme ve Değerlendirme Sınavları

Not kaygısı bulunmayan ara dönemlerde yapılan sınavlardır. Öğrencinin öğrenme süreci izlenerek eksik konuları belirlenir ve öğrenciye özel hazırlanan programlar ile belirlenen eksiklikler giderilir. 2 haftada 1, Cumartesi günleri uygulanan sınavlar ile bilgiyi sınavlara aktarma, süreyi doğru kullanma, stres ile baş etme, test çözüm taktikleri gibi beceriler kazandırılmaya çalışılır.

  1. Liseye Giriş Hazırlık Çalışmaları

Asaf Okullarında tüm öğrenciler ortaokuldan itibaren kademeli olarak güncel sınavlara hazırlanır. Yoğun kamp dönemleri 7. Sınıfta 2. Dönemden itibaren başlar. 8. Sınıflar ise Dersokul sistemi içerisinde sınava hazırlanılır. Cumartesi günleri uygulanan soru çözüm kampları ile öğretmenler gözetiminde bol soru çözmek hedeflenerek uygulanır.

Menü