ORTAOKUL

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Okullarımızda öğrencilerimizin her birinin bir danışman öğretmeni vardır.  Danışmanlık; Danışman öğretmenin öğrenci ve velisi ile düzenli olarak iletişim kurduğu, öğrencisinin hikayesini bilerek bu hikayeye dahil olduğu, öğrencisini gözetip, yol gösterip ve ona örnek olduğu, sonuç odaklı değil süreç odaklı bir sistemdir.

Menü