LİSE

REHBERLİK

 • Asaf Okulları Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinde güven ve gizlilik esas alınır. Her öğrencimize sevgi, saygı ve özveri ile yaklaşılır, içinde bulunduğu yaş grubuna göre eğitsel, sosyal, duygusal gelişimine dikkat edilerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapılır.
 1. Kişisel Rehberlik Çalışmaları İle:
 • Öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme
 • Öğrencide hâlihazırda bulunan potansiyeli keşfetme ve ortaya çıkarma
 • Yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olma, çözüm yolları üretme
 • Kendisi, ailesi ve çevresi ile uyumlu ilişkiler kurma, sürdürebilme

 

 1. Mesleki Rehberlik Çalışmaları İle:
 • Tüm yaş grupları için meslek seçimi analizi ve yönlendirmesi
 • Gelecek planlama, öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun mesleki hedefler oluşturma
 • Kendi özelliklerinin farkına varma, keşfetme
 • Tanıtıcı meslekler, tanıtıcı okul gezileri
 • Eğitsel Rehberlik İle:
 • Sınav kaygısı ve sınav stresini yönetme ve ortadan kaldırma
 • Zaman yönetimi ve planlaması
 • Motivasyon arttırıcı çalışmalar
 • Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ve ortadan kaldırma

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti ile öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını sağlamak, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek, akademik başarı için gerekli motivasyona sahip, sorumluluk alabilen, ruhsal yönden sağlıklı, topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz.

Destekleyici çalışmalarımız;

 • Davranış yönetimi ve becerisi
 • Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik grup ve birebir çalışmalar
 • Oryantasyon ve uyum süreci
 • Gelişimsel, önleyici rehberlik
 • Problem çözme ve öfke yönetimi
 • Anne-baba danışmanlık çalışmaları
 • Seminer ve Sempozyumlar

Okulumuzda yapılan tüm destekleyici çalışmalar, okul yönetimi, eğitim koordinatörü, sınıf danışman öğretmeni ve veli işbirliği ile düzenlenir.

Menü