LİSE

KULÜPLER

Öğrencilerimizin akademik başarılarına paralel olarak açtığımız kulüpler ile öğrencilerimizin beceri, yetenek ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, hali hazırda var olan becerilerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlayarak özgüvenlerini geliştirmek, sorumluluk sahibi ve toplumsal alanda fark yaratan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Her eğitim öğretim yılı başında kulüpler belirlenir, kulüp tanıtımları hazırlanır ve öğrencilere tanıtım sunuları ile kulüpler anlatılır. Öğrencilerimiz kendi ilgi ve becerileri doğrultusunda kulüp seçimlerini yaparlar.

Her kulübün uzman öğreticisi vardır. Öğrencilerimiz uzman öğreticiler ile kulüp faaliyetlerini yürütürler. Eğitim öğretim dönemi içerisinde belli aralıklarla ve dönem sonunda, yapılan çalışmalar ve ürünler sergilenir.

Menü