İLKOKUL

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİSTEMİ

Sınıf Öğretmenliği ; öğretmenin öğrenci ve velisi ile düzenli olarak iletişim kurduğu, öğrencisinin hikayesini bilerek bu hikayeye dahil olduğu, öğrencisini gözetip, yol gösterip ve ona örnek olduğu, sonuç odaklı değil süreç odaklı bir sistemdir.

Menü