EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eğitim koordinatörlüğümüz, eğitim sistemimizin planlanması, programların oluşturulması ve uygulanması, takip-kontrol ile eğitim işleyişi koordine eder. Öğrenci izleme-analiz-çözüm sistemi ile veli kısmındaki bilgileri rehberlik, danışman ve ders öğretmenlerine aktararak sorunun çözümlenmesini amaçlar. Öğrencilerimizin eksik yönlerini, zorlandıkları konuları ve soru tiplerini analiz ederek gerekli etüt çalışmalarını organize eder. Öğrenci başarısını ölçer ve etkili öğretim yöntemlerini teşvik eder. Eğitim ihtiyaçlarını tanımlayarak, ekip ve bireyler için gelişim durum raporları oluşturarak öğrenci başarısını artırma çalışmaları yapar.

Menü